English | मराठी |  A
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (Agriculture University), Rahuri
Dist.- Ahmednagar (M.S.)
                 

Extension

Home / Extension / Publications

Publications


Krishidarshani


An Annual Diary (Krishidarshani) is published by the university regularly every year. It consists of information on latest university crop production technologies. This publication has great demand from the farmers and the extension functionaries throughout the state.


Sr.No Title File
1 कृषिदर्शनी २०२४
2 Krishi Darshani 2023
3 Krishi Darshani 2022
4 Krishi Darshani 2021
5 Krishi Darshani 2020
6 Krishi Darshani 2019
7 Krishi Darshani 2018


Shri Sugi


Shri Sugi marathi periodical is published by the university during the kharif, rabi and summer season of the year. It consists of articles on latest university crop production technologies.


Sr.No Title File
1 श्री सुगी खरीप - २०२४
2 श्री सुगी उन्हाळी २०२४
3 श्री सुगी रब्बी - २०२3
4 श्री सुगी खरीप - २०२3
5 श्री सुगी उन्हाळी - २०२३
6 श्री सुगी रब्बी - २०२२
7 श्री सुगी खरीप - २०२२
8 श्री सुगी रब्बी - २०२१
9 श्री सुगी खरीप - २०२१
10 Shri Sugi summer 2021
11 Shri Sugi Rabbi 2020
12 Shri Sugi Kharif 2020
13 Shri Sugi Summer 2020
14 Shri Sugi Rabbi 2019
15 Shri Sugi Kharif 2019
16 Shri Sugi Summer 2019
17 Shri Sugi - Rabi & Summer-2018-19
18 Shri Sugi-Kharif 2018


Folders


Sr.No Title File
1 पश्चिम घाट विभागासाठी हवामान आधारित पीक व्यवस्थापन
2 AICRP on Farm Implements and Machinery At a Glamce
3 Improve Agril Implements developed by MPKV
4 ऊस शेतीसाठी सुधारित औजारे व यंत्रे
5 कोरड्वाहु शेती साठी कृषि औजारे
6 मनुष्य चलित कृषि औजारे
7 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ विकसित कृषि औजारे व यंत्रे
8 महिलांचे श्रम कमी करणारे मनुष्यचलित कृषि औजारे
9 भा. कृ. अ. प.-शेतकरी प्रथम प्रकल्प
10 बाजरीचे आहारातील महत्व आणि बाजरी उत्पादन तंत्रज्ञान
11 परसबागेतील कुक्कुटपालन
12 नियमित हिरव्या चाऱ्यासाठी मुरघास
13 तूर लागवड तंत्रज्ञान
14 डाळिंब व्यवस्थापन तंत्रज्ञान
15 अल्पभूधारक शेतकऱ्यानसाठी एकात्मिक शेती पद्धतीचे मॉडेल
16 MPKV Rahuri Calender 2021
17 अल्पभूधारक शेतकऱ्यानसाठी एकात्मिक शेती पद्धतीचे मॉडेल
18 डाळिंब व्यवस्थापन तंत्रज्ञान
19 माती नमुना घेण्याची पद्धत आणि माती परीक्षणाचे महत्व
20 यशस्वी शेळी पालनाची पंचसूत्री
21 रब्बी ज्वारी पंचसूत्री तंत्रज्ञान
22 शेती कामात महिलांचे कष्ट कमी करणारे औजारे
23 हरभरा लागवड तंत्रज्ञान
24 शेततळ्यातील मत्स्य पालन
25 मुक्त गोठा पद्धत
26 मिनी दाळ मिल -लघुउद्योग
27 चारा पिकाचे नियोजन


Accomplishments


Sr.No Title File
1 Accomplishments 2019
2 Accomplishments-2017
3 Accomplishments-2018


Glimpses


Sr.No Title File
1 Glimpses 2017-18


MPKV at a Glance


Sr.No Title File
1 MPKV at a Glance 2019
2 MPKV at a Glance 2018


MPKV Happenings


Title File
MPKV Happenings Dec 2014
MPKV Happenings Nov 2014
MPKV Happenings Oct 2014
MPKV Happenings September 2014
MPKV Happenings August 2014
MPKV Happenings June 2014
MPKV Happenings July 2014

Title File
MPKV Happenings Dec 2015
MPKV Happenings Nov 2015
MPKV Happenings Oct 2015
MPKV Happenings Sept 2015
MPKV Happenings July 2015
MPKV Happenings May 2015
MPKV Happenings April 2015
MPKV Happenings March 2015
MPKV Happenings Feb 2015
MPKV Happenings Jan 2015

Title File
MPKV Happenings Dec 2016
MPKV Happenings Nov 2016
MPKV Happenings Oct 2016
MPKV Happenings Sept 2016
MPKV Happenings July 2016
MPKV Happenings June 2016
MPKV Happenings May 2016
MPKV Happenings April 2016
MPKV Happenings Feb 2016
MPKV Happenings Jan 2016

Title File
MPKV Happenings Dec 2017
MPKV Happenings Nov 2017
MPKV Happenings Oct 2017
MPKV Happenings Sept 2017
MPKV Happenings August 2017
MPKV Happenings July 2017
MPKV Happenings June 2017
MPKV Happenings May 2017
4 MPKV Happenings April 2017
3 MPKV Happenings March 2017
MPKV Happenings Feb 2017
MPKV Happenings Jan 2017

Title File
MPKV Happenings December 2018
MPKV Happenings November 2018
MPKV Happenings October 2018
MPKV Happenings September 2018
MPKV Happenings May 2018
MPKV Happenings April 2018
MPKV Happenings August 2018
MPKV Happenings July 2018
MPKV Happenings June 2018
MPKV Happenings March 2018
MPKV Happenings Feb 2018
MPKV Happenings Jan 2018

Title File
MPKV Happenings December 2019
MPKV Happenings November 2019
MPKV Happenings October 2019
MPKV Happenings September 2019
MPKV Happenings August 2019
MPKV Happenings July 2019
MPKV Happenings June 2019
MPKV Happenings-May 2019
MPKV Happenings- April 2019
MPKV Happenings March 2019
MPKV Happenings February 2019
MPKV Happenings January 2019

Title File
MPKV Happenings December 2020
MPKV Happenings November 2020
MPKV Happenings October 2020
MPKV Happenings September 2020
MPKV Happenings August 2020
MPKV Happenings July 2020
MPKV Happenings June 2020
MPKV Happenings May 2020
MPKV Happenings April 2020
MPKV Happenings March 2020
MPKV Happenings February 2020
MPKV Happenings January 2020

Title File
MPKV Happenings January 2021MPKV IDOLS


Title File
MPKV IDOLS December 2021
MPKV IDOLS November 2021

Title File
MPKV Idols Decmber 2022
MPKV Idols November 2022
MPKV Idols October 2022
MPKV Idols Sptember 2022
MPKV Idols August 2022
MPKV Idols Jully 2022
MPKV Idols - June 2022
MPKV IDOLs May 2022
MPKV IDOLS April 2022
MPKV IDOLS March 2022
MPKV IDOLS February 2022
MPKV IDOLS January 2022

Title File
12 MPKV IDOLS December 2023
11 MPKV IDOLS November 2023
10 MPKV IDOLS October 2023
MPKV IDOLS September 2023
MPKV IDOLS August 2023
MPKV IDOLS July 2023
MPKV IDOLS June 2023
MPKV IDOLS May 2023
4 MPKV IDOLS April 2023
MPKV IDOLS March 2023
MPKV IDOLS February 2023
MPKV IDOLS January 2023

Title File
MPKV IDOLS May 2024
MPKV IDOLS February 2024
MPKV IDOLS January 2024

मफुकृवि ई-वार्ता


Title File
मफ़ुकृवि ई वार्ता, डिसेंबर २०२१
मफ़ुकृवि ई वार्ता, नोव्हेंबर २०२१
मफ़ुकृवि ई वार्ता, ऑक्टोबर २०२१
मफ़ुकृवि ई वार्ता, सप्टेंबर २०२१
मफुकृवि ई वार्ता, ऑगस्ट २०२१
मफुकृवि ई वार्ता जुलै २०२१
मफुकृवि ई वार्ता जून २०२१
मफुकृवि, ई-वार्ता मे-२०२१
मफुकृवि ई वार्ता, एप्रिल २०२१
मफुकृवि ई वार्ता, मार्च २०२१
मफुकृवि ई वार्ता, फेब्रुवारी २०२१
मफुकृवि ई वार्ता, जानेवारी २०२१

Title File
१२ मफुकृवी ई वार्ता, डिसेंबर २०२२
११ मफुकृवी ई वार्ता, नोव्हेंबर २०२२
मफुकृवी ई वार्ता, ऑक्टोबर २०२२
मफुकृवी ई वार्ता, सप्टेंबर २०२२
मफ़ुकृवि ई वार्ता, ऑगस्ट २०२२
मफ़ुकृवि ई वार्ता, जुलै २०२२
मफ़ुकृवि ई वार्ता,जून २०२२
मफ़ुकृवि ई वार्ता, मे २०२२
मफुकृवि ई वार्ता, एप्रिल २०२२
मफ़ुकृवि ई वार्ता, मार्च २०२२
मफ़ुकृवि ई वार्ता, फेब्रुवारी २०२२
मफ़ुकृवि ई वार्ता, जानेवारी २०२२

Title File
मफुकृवि ई वार्ता, डिसेंबर २०२३
मफुकृवि ई वार्ता, नोव्हेंबर २०२३
मफुकृवि ई वार्ता, ऑक्टोबर २०२३
मफुकृवि ई वार्ता, सप्टेंबर २०२३
मफुकृवि ई वार्ता, ऑगस्ट २०२३
मफुकृवि ई वार्ता, जुलै २०२३
मफुकृवि ई वार्ता, जुन २०२३
मफुकृवि ई वार्ता, मे २०२३
मफुकृवि ई वार्ता, एप्रिल २०२३
३ मफुकृवि ई वार्ता, मार्च २०२३
२ मफ़ुकृवि ई वार्ता, फेब्रुवारी २०२३
१ मफ़ुकृवि ई वार्ता, जानेवारी २०२३

Title File
०६ मफुकृवि ई वार्ता, जुन २०२४
०५ मफ़ुकृवि ई वार्ता, मे २०२४
०४ मफ़ुकृवि ई वार्ता, एप्रिल २०२४
०3 मफ़ुकृवि ई वार्ता,मार्च २०२४
०२ मफ़ुकृवि ई वार्ता, फेब्रुवारी २०२४
१ मफ़ुकृवि ई वार्ता, जानेवारी २०२४

Annual reports


An Annual reports is published by the university regularly every year. It consists of information on latest activities under education, research, extension, administration, financial & infrastructure developments in the university.


Sr.No Title File
1 Annual Report 2022-23 English
2 Annual Report 2022-23 Marathi
3 Annual Report 2021-22 English
4 Annual Report 2021-22 Marathi
5 Annual Report 2020-21 Marathi
6 Annual Report 2020-21 English
7 Annual Report 2019-20 English
8 Annual Report 2019-20 Marathi
9 Annual Report English 2018-2019
10 Annual Report English 2017-2018
11 Annual Report Marathi 2017-18
12 Annual Report Marathi 2016-17
13 Annual Report English 2016-17
14 Annual Report Marathi 2015-16
15 Annual Report English 2015-16
16 Annual Report Marathi 2014-15
17 Annual Report English 2014-15
18 Annual Report Marathi 2013-14
19 Annual Report English 2013-14


Privacy Policy | Disclaimer | Committee | Linking Policy | Citizens Charter | Login
© 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
Total Visitor :580223