English | मराठी |  A
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (Agriculture University), Rahuri
Dist.- Ahmednagar (M.S.)
                 

Tenders

Home / Tenders

Tenders

Sr.No Title File
1 निवेदन -सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, कृषी विद्या विभाग, म.फु.कृ.वि., राहुरी येथील आंबा फळांची विक्री दरपत्रक पद्धतीने करणे बाबत...
2 १०० Mbps इंटरनेट लिझ लाईन सेवा ०१ वर्ष इतक्या कालावधीकरीता पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत...
3 जाहिरात - ई निविदा पद्धतीने उद्यान विद्या प्रक्षेत्रावरील आंबा बागेतील फळांची विक्री करण्याबाबत
4 विभागीय कृषी संशोधन केंद्र मुळेगाव प्रक्षेत्र व कृषक भवन सोलापूर शेतीची कामे प्रयोगशाळातील कामे कार्यातील कामे उत्तम पद्धतीने देण्याबाबतची निविदा सूचना
5 निविदा सूचना - डॉ. अण्णासाहेब शिंदे कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील जडवस्तूंच्या लिलावा बाबतची सूचना
6 निवेदन- फळपिकांची कलमे तयार करण्यासाठी ई -निविदा पध्दतीने दर निश्चित करणेबाबत
7 B1 Tender notice (Civil & Electrical Works) Rahuri and Pune
8 E- Tender Notice, Agriculture College, Nandurbar
9 कंत्राटी कामगार रोजंदारी दर निश्चिती निविदा - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषी महाविद्यालय , कोल्हापूर
10 जाहीर ई-निविदा-थायरम बुरशीनाशक खरेदीसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत
11 B1 Tender Notice,Central Campus Rahuri
12 Re-Tender Notice- Purchase of LC-MS/MS system for pesticide residue testing in agriculture commodities at AINP on Pesticide, Dept. of Entomology, mpkv, Rahuri.
13 ई-निविदा पद्धतीने चिकू बाग क्र. ४ फळांची विक्री करण्यासाठीची जाहिरात, उद्यानविद्या विभाग म.फु.कृ.वि., राहुरी
14 इंटरनेट पुरवठा करताना लागणारे साहित्य / उपकरणे कामकाजाचे दर पत्रके सादर करणेबाबत
15 Providing fire fighting & fire protection system for various buildings of Agriculture Technology Center at Kashti, Malegaon,Dist: Nashik
16 B1-Tender Notice, Central Campus, Rahuri
17 Inviting the Quotations of Fully Automated Fermenter at College of Agri-Business Management, Kashti, Malegaon
18 Tender Notice- Civil works at Central Campus, MPKV, Rahuri
19 छपाई ई-निविदा सूचना- कृषिदर्शनी २०२४
20 E-Tender Notice - Civil works at Central Campus, MPKV, Rahuri
21 E-Tender Notice - Exhibitor/ Pendal Contractor for work at Central Campus, MPKV, Rahuri
22 E-Tender Notice - Erection Hoarding Board in the Agriculture College Campus, Pune
23 निवेदन-प्रक्षेत्र कार्यालय उद्यान विद्या विभाग मफुकृवी राहुरी येथील चिंच फळझाडांची तोडणी करून ओल्या लाकडाची दरपत्रक पद्धतीने विक्री करणेबाबत
24 Tender Notice- Electrical works at ARS, Kasbe Digraj, Dist- Sangli, RSJRS, Shri Shahu Market Yard, Kolhapur and R.C.S.M Agriculture College Kolhapur
25 निवेदन-अखिल भारतीय समन्वित फळ पिके संशोधन प्रकल्प श्रीरामपूर येथील मोसंबी फळझाडांच्या फळांची विक्री करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत
26 Tender Notice- Civil works at Central campus, Rahuri, Dist- Ahmednagar and PAH govt. College of Agriculture, Halgaon, Tal- Jamkhed, Dist- Ahmednagar.
27 Tender Notice- Civil works at R.C.S.M. College of Agriculture, Kolhapur.
28 Tender Notice- Electric works of Pulse Improvement Project at Central Campus, Rahuri.
29 Tender Notice- Erection of Waterproof Main Dome, Pendal, Stage, Internal electrification and pendal related allied works on rental basis at CoA, Halgaon, Tal- Jamkhed, Dist- Ahmednagar
30 Tender Notice- Electric works of Pulse Improvement Project at Central Campus, Rahuri.
31 Tender Notice - Electric works at Dr. ASCAET and PGI Building, Central Campus, MPKV, Rahuri.
32 अखिल भारतीय समन्वित फळ पिके संशोधन प्रकल्प, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील मोसंबी फळाची विक्री दर पत्रकाद्वारे करण्याचे निवेदन
33 Tender Notice- Civil works at R.C.S.M. College of Ageiculture, Kolhapur.
34 Tender Notice- Electrical works at ARS Pandharpur, Dist- Solapur.
35 E-Tender Notice Construction Work of Krishi Vidnyan Sankul at Kashti, Tal- Malegaon, Dist- Nashik
36 ई - निविदा कृषी महाविद्यालय पुणे येथे साफसफाई ची कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता एकूण ११ महिने कालावधीकरिता मजूर पुरविणे बाबत
37 ई-निविदा- कृषी तंत्र विद्यालय, मांजरी फार्म ता. हवेली जि. पुणे
38 ई-निविदा- कृषी महाविद्यालय, कराड येथे कुशल आणि अकुशल कंत्राटी पद्धतीने कामे करण्याकरिता एकूण ११ महिने कालावधीकरिता मजूर पुरविणे बाबत
39 Tender Notice- Electrical works at Central Campus, MPKV, Rahuri
40 Tender Notice- Construction of Various building for establishment of Strawberry Research Station at Mahabaleshwar under RKVY Project for MPKV, Rahuri.
41 Tender Notice- Electrical works at R.C.S.M. College of Agriculture, Kolhapur.
42 Tender Notice- Civil works at Punyashlok Ahilyadevi Holkar govt. College of Agriculture, Halgaon, Tal- Jamkhed, Dist- Ahmednagar.
43 जाहीर निवेदन - जांभूळ फळे तोंडी बोली लिलाव
44 Tender Notice - AINP on Pesticide Residues, Department of Entmology, MPKV, Rahuri
45 Tender Notice - Electrical works at College of Agriculture, Pune. Last Date - 22.06.2023
46 Tender Notice- Civil works at ATS and ZARS Solapur .Last Date - 22.06.2023
47 Tender Notice - Electrical works at RCSM College of Agriculture, Kolhapur Last Date - 20.06.2023
48 Tender Notice- Electrical works at Agriculture Research Station, Kasbe Digraj, Dist- Sangli. Last Date- 12.06.2023
49 Tender Notice- Civil works at Central Campus,MPKV, Rahuri .Last Date - 15.05.2023
50 E-Tender Notice - Civil works at Agriculture College Pune, ARS Shenda Park Kolhapur and Agriculture College Karad dist. Satara. Last date- 22.05.2023
51 E-Tender Notice- Civil and Electrical works under jurisdiction of MPKV, Rahuri. Last Date- 19.05.2023
52 Tender Notice- Electrical works at Agriculture Research Station, Kasbe Digraj, Dist.- Sangli. Last Date- 02.05.2023
53 Tender Notice- Electrical works at Agriculture Technical School, Kasbe Digraj, Dist.- Sangli. Last Date- 02.05.2023
54 Tender Notice- Electrical works at Agricultural Reseaarch Station, Pandharpur, Dist. Solapur. last Date- 02.05.2023
55 Tender Notice- Civil works at Central Campus,MPKV, Rahuri And ARZ Savali Vihir .Last Date - 20.04.2023
56 Tender Notice- Civil works at College of Agriculture, Dhule. Last Date- 18.04.2023
57 Tender Notice- Civil works at Central Campus,MPKV, Rahuri.Last Date - 29.03.2023
58 Tender Notice - civil and Electrical works at Mulegaon farm, Solapur and Krantisinh Nana Patil Government College of Food Technology at Peth, Tal- Walwa, dist. Sangli.
59 Tender Notice - Civil works at Agriculture College, Kolhapur under jurisdiction of MPKV, Rahuri
60 Tender Notice - Civil and Electrical works at ZARS Solapur. Last Date - 24.03.2023
61 Tender Notice- Civil works at Central Campus,MPKV, Rahuri.
62 Tender Notice- Civil works at College of Agriculture Dhule. last Date - 20.03.2023
63 Corrigendum of Tender Notice - Civil works at College of Agriculture , Pune and Agriculture research station, Lonawana.
64 Tender Notice- Civil works at Central Campus,MPKV, Rahuri.
65 Tender Notice- Civil works at College of Agriculture , Pune and Agriculture research station, Lonawana.
66 E-Tender Notice- Electrical works at Punyashlok Ahilyadevi Holkar Govt. College of Agriculture, Halgaon, Tal. Jamkhed Dist. Ahmednagar.
67 Tender Notice - Civil works at Agriculture College, Dhule. Last date - 06.02.2023
68 छपाई ई-निविदा सुचना - उत्तरपत्रिका, पुरवणीपत्रिका व कृषी तंत्र विद्यालय प्रथम व द्वितीय वर्षाचे क्रमिक पुस्तक छपाई करणेबाबत ...
69 Tender Notice- Civil Works at ARS Pandharpur. Last Date: 03.02.2023
70 Tender Notice- for Civil Contractors and Electrical Contractors Providing RCC kerb Stone for outer and inner face of Athelatic track on gymnasium ground at RCSM college of Agriculture, Kolhapur and Providing Electrical renovationwork to main ADR office of ZARS at Shenda Park, Kolhapur. Last Date: 03.02.2023
71 Tender Notice- for Civil Contractors providing and Fixing blocks at Vegetable Breeder and Coloring the old shed at Central Ropewatika located at CC, MPKV, Rahuri. Last Date: 03.02.2023
72 ई -निविदा - चिकू बागेतील फळांची विक्री करणे बाबतची जाहिरात, उद्यान विद्या विभाग, मफुकृवी., राहुरी
73 Tender Notice- Electrical works at Punyashlok Ahilyadevi Holkar Govt. CoA Halgaon Jamkhed Ahmednagar Last Date: 06.01.2023
74 Tender Notice- Civil and Electrical works at Central Campus, MPKV Rahuri, SRS Padegaon, Satara, CoA Kolhapur and AC Pune. Last Date: 03.01.2023
75 E-Tender Notice- Electrification work at CoA, Dhule and ETP lift work at CoA, Halgaon. Last Date- 09.01.2022
76 Tender Notice (2nd Call)- from Registered Civil Contractors Work at Central College of Agriculture, Muktainagar Dist- Jalgaon and Agril. Tech. School Jalgaon
77 प्रक्षेत्रावरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध असल्याने अहमदनगर जिल्ह्यातील इच्छुक सहकारी साखर कारखान्यामार्फत लेटर ऑफ इंटरेस्ट पद्धतीने सीलबंद लखोट्यात दर मागविण्याबाबत. Last Date - 14.11.2022
78 Tender Notice- from Registered Civil Contractors Work at Central College of Agriculture, Muktainagar Dist- Jalgaon and Agril. Tech. School Jalgaon
79 Tender Notice- from Registered Civil Contractors Work at Central Campus, MPKV, Rahuri
80 E-Tender Notice- from Registered Electrical Contractors Work at Central Campus, MPKV, Rahuri
81 Tender Notice- from the registered civil contractors in in state PWD/central PWD/MJP/Military Engineering services and Railway Dept.
82 E-Tender Notice- from Qulified bidder for operating Phule Shetkari Bhojnalay on rental basis
83 ई-निविदा - शेतीची विविध कामासाठी सेवा प्रदान करणेकामी, कृषिविद्या विभाग, कृषि महाविद्यालय , पुणे (अंतिम दिनांक : ०१.०९.२०२२, १० वाजता मध्यान्हपूर्वी)
84 Tender Notice- Exhibitor/ Pendal contractors
85 E-Tender - construction of skill development and farmers Training centre at RCSM Agri. college Kolhapur under MPKV, rahuri
86 ई निविदा - कृषिदर्शिनी २०२३ ची छपाईबाबत
87 ई निविदा, कृषीविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय पुणे
88 E-TENDER NOTICE (Civil Contractors)
89 E-TENDER NOTICE (Civil Contractors)
90 E-Tender Notice
91 कंत्राटी कामगार रोजंदारी दर निश्चिती ई -निविदा सुचना (कृषी महाविद्यालय कराड )
92 लिलावनिविदा सुचना
93 ई - निविदा पद्धतीने फळपिकांची कलमे तयार करण्यासाठीचे निवेदन
94 बी-१ निविदा
95 Tender Notice
96 E- Tender Notice (Kolhapur)
97 Tender Notice
98 E- Tender Notice
99 E-TENDER NOTICE
100 Tender Notice
101 Tender Notice
102 E-TENDER NOTICE
103 TENDER NOTICE Electrical Contractors
104 Tender Notice
105 TENDER NOTICE Civil Contractors
106 HDPE बॉटल व HDPE ड्रम ई - निविदा जाहिरात
107 रासायनिक खतांसाठी ई - निविदा जाहिरात
108 ई - निविदा राज्य आवृत्ती जाहिरात
109 Terms and Conditions of Re-Tender Notice
110 Tender Notice
111 Tender Notice Central Campus
112 TENDER NOTICE ITEM RATE Padegaon (Catering Services)
113 TENDER NOTICE ITEM RATE (Padegaon)
114 छपाई ई -निविदा कृषिदर्शनी २०२२
115 Tender Notice Civil Contractors Central Campus
116 TENDER NOTICE
117 TENDER NOTICE Electrical contractors
118 TENDER NOTICE Civil Contractors.
119 TENDER NOTICE Civil Contractors
120 Renovation of Hon. Vice President office at M.C.A.E.R Pune
121 TENDER NOTICE Civil
122 TENDER NOTICE Civil
123 TENDER NOTICE
124 TENDER NOTICE Civil
125 TENDER NOTICE
126 TENDER NOTICE
127 TENDER NOTICE No.MPKV/WRK/TC/4632/2021
128 TENDER NOTICE/4859/2021
129 TENDER NOTICE No.MPKV/WRK/TC/3753/2021
130 TENDER NOTICE No.MPKV/WRK/TC/3638/2020
131 E-Tender Notice
132 ई -निविदा पध्द्तीने चिकू बागेतील फळांची विक्री करण्यासाठी निवेदन
133 TENDER NOTICE
134 TENDER NOTICE
135 Tender Notice - Repair & renovation of the old shed in the Dairy Farm for Poultry Project at College of Agriculture, Pune
136 Tender Notice
137 E-Tender Notice 19.06.2020
138 विविध फळपिकांची कलमे तयार करण्‍यासाठी ई-निविदा पध्‍दतीने दर निश्‍चीत करावयाचे निवेदन
139 ई - निविदा पद्धतीने आंबा बागेतील फळांची विक्री करण्याकरिता जाहिरात
140 ई-निविदा सुचाना मुदतवाढ (जलतरण तलाव)
141 E-Tender Notice (MPKV, RAHURI)
142 TENDER NOTICE Central Campus, MPKV, Rahuri & Agriculture College, Nandurbar.
143 E-Tender Notice (M.P.K.V, Rahuri, )
144 TENDER NOTICE (NARP Ganeshkhind,Pune)
145 Tender Notice (Research Station, Jalgaon)
146 TENDER NOTICE (Karad)
147 E-Tender Notice (Kolhapur)
148 TENDER NOTICE (Pune)
149 TENDER NOTICE (Dhule)
150 TENDER NOTICE
151 TENDER NOTICE
152 E-Tender Notice
153 Tender Notice Kolhapur
154 TENDER NOTICE
155 ई निविदा पशुखाद्या घटक खरेदी
156 TENDER NOTICE
157 E-Tender Notice
158 कागद खरेदीसाठी ई-निविदा सुचना
159 E-Tender Notice No.1 Providing Security Services at Dhule region.
160 E-Tender Notice
161 TENDER NOTICE
162 TENDER NOTICE
163 E-tender notice Auditorium
164 The University Engineer invites online e-tenders in b-1 form from the Registered Contrctors from PWD/CPWD/MES for the following work at Central Campus MPKV, Rahuri
165 Renovation by providing flash ceiling with internal colouring to Exam Hall at College of Agriculture, Dhule
166 Construction of Buildings and Infrastructure facilities for Krantisinh Nana Patil Goverment College of Food Technology at Peth ,Tal-Walwa Dist-Sangli (Maharastra)
167 E-Tender Notice No.1 20.07.2019
Note: All E-tenders mentioned above are available on Maha E-tender portal.
Privacy Policy | Disclaimer | Committee | Linking Policy | Citizens Charter | Login
© 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
Total Visitor :575858