English | मराठी |  A
English  |  मराठी  |   A
                 

Administration

Home / Administration / Circulars

Circulars

Sr.No. Title File
1 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील अ,ब,क या संवर्गातील दिनांक ३१/०५/२०२० अखेर बदलीस पात्र अधिकारी/कर्मचारी पद निहाय अंतिम यादी.
2 विनंती बदलीचे विकल्‍प कळविणेबाबत.
3 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील अ,ब,क या संवर्गातील दिनांक ३१.०५.२०२० अखेर बदलीस पात्र् अधिकारी/ कर्मचारी
4 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रतील योजना व कार्यालय निहाय पदांची तसेच अधिकारी/कर्मचा-यांची सद्यस्थितीबाबत.
5 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
6 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
7 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
8 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
9 लिपीक-नि-टंकलेखक या पदाची शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणा-या वर्ग-4 संवर्गातील विविध पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची माहिती मागविण्‍याबाबत....
10 गोपणीय अहवाल प्रशिक्षण
11 कर्मचारी सेवा तपशील
12 Vanomohosouv 2019
13 कृषि विज्ञान केंद्राकडील पदांची जाहिरात 2019 - भरपत्रक
14 सुचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्राकडील पदांची जाहिरात 2019
15 निवेदन - कृषि विज्ञान केंद्राकडील जाहिरातीबाबतचे
16 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 12.09.2019
17 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 13.09.2019
18 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 14.09.2019Privacy Policy | Disclaimer | Committee | Linking Policy | Login
© 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
Total Visitor :188229